HomeПро­ду­кти Істфарм

Антитромботичні
Клас фар­ма­цев­ти­чних пре­па­ра­тів, які зни­жу­ють агре­га­цію тром­бо­ци­тів та галь­му­ють утво­ре­н­ня тромбів. 
Антибактеріальні та антимікробні
Лікар­ські засо­би, які чинять при­гні­чу­валь­ну дію на бактерії.
Урогенітальна система
Уро­ге­ні­таль­на систе­ма охо­плює орга­ни ста­те­вої та сечо­ви­діль­ної систем.
ШКТ та метаболізм
Пре­па­ра­ти що впли­ва­ють на обмін речо­вин та пору­ше­н­ня мета­бо­лі­чних про­це­сів в організмі.
Харчові добавки
Хар­чо­ві добав­ки є кон­цен­тро­ва­ни­ми дже­ре­ла­ми пожив­них речо­вин або інших речо­вин з хар­чо­вою або фізіо­ло­гі­чною дією, які про­да­ю­ться у дозо­ва­них формах.
Медичні вироби
Меди­чні виро­би при­но­сять користь паці­єн­там, допо­ма­га­ю­чи меди­чним пра­ців­ни­кам діа­гно­сту­ва­ти та ліку­ва­ти паці­єн­тів, а паці­єн­там подо­ла­ти хво­ро­бу, покра­щу­ю­чи їх якість життя.
ПакуванняДіюча речовинаФорма випуску та дозуванняСтатус

Антитромботичні

НОВОПАРИН®
Еноксапарин натрію (Enoxaparin Sodium)
Попередньо наповнені шприци: 20/40/60/80/100 мгНа ринку
НОВОПАРИН®
Еноксапарин натрію (Enoxaparin Sodium)
Розчин у флаконі: 300 мг, 500 мгРеєстрація триває

Антибактеріальні та антимікробні

МАКРОЦЕФ®
Цефоперазон+сульбактам (Cefoperazone+Sulbactam)
Порошок у флаконі: 500+500 мг, 1000+1000 мгНа ринку
Цефоперазон (Cefoperazone)Порошок у флаконі: 1000 мгНа ринку
Цефотаксім (Cefotaxim)Порошок у флаконі: 750 мг, 1500 мгРеєстрація триває
Цефтриаксон (Ceftriaxone)Порошок у флаконі; 500 мг, 1000 мгНа ринку
ФОРТАЦЕФ®
Цефепім (Cefepime)
Порошок у флаконі; 500 мг, 1000 мгНа ринку
Цефтазидим (Ceftazidime)Порошок у флаконі; 1000 мг, 2000 мгНа ринку
POSPENEM®
Меропенем (Meropenem)
Порошок у флаконі: 500 мг, 1000 мгРеєстрація триває
PREPENEM®
Іміпенем+Ціластатин (Imipenem+Cilastatin)
Порошок у флаконі: 500+500 мгНа ринку
Піперацилін+Тазобактам (Piperacillin+Tazobactam)Порошок у флаконі: 2000+250 мг, 4000+500 мгРеєстрація триває
Ванкоміцин (Vancomycin)Порошок у флаконі: 500 мг, 1000 мгНа ринку
Даптоміцин (Daptomycin)Порошок у флаконі: 350 мг, 500 мгРеєстрація триває
Вориконазол (Voriconazole)Порошок у флаконі: 200 мгРеєстрація триває
Каспофунгін (Caspofungin)Порошок у флаконі: 50 мг, 70 мгРеєстрація триває

Урогенітальна система

іГра®
Силденафіл (Sildenafil)
Таблетки: 50 мг, 100 мгНа ринку

ШКТ та метаболізм

Омепразол (Omeprazole)Порошок у флаконі: 40 мгНа ринку
Езомепразол (Esomeprazole)Капсули: 20 мг, 40 мгНа ринку
Пантопразол (Pantoprazole)Порошок у флаконі: 40 мгРеєстрація триває

Харчові добавки

Біолакт®, пробіотик для дітей (Biolact)Саше: 1500 мг; 3x10^9 бактерійНа ринку
Біолакт Форте®, пробіотик для дорослих (Biolact Forte)Саше: 3000 мг; 6x10^9 бактерійНа ринку
Biolact Eva®, пробіотик для жінок та чоловіків (Biolact Eva)Саше: 1500 мг; 3x10^9 бактерійНа ринку
Біолакт Baby®, пробіотик для немовлят (Biolact Baby)Саше: 1500 мг; 3x10^9 бактерійРеєстрація триває

Медичні вироби

Гіаваль®, Гіалуронат натрію (Sodium hyaluronate)Супозиторії вагінальні: 10 мгНа ринку