HomeФар­ма­ко­на­гляд

До ува­ги меди­чних пра­ців­ни­ків, паці­єн­тів, осіб і орга­ні­за­цій, які пред­став­ля­ють інте­ре­си пацієнтів!

Якщо у вас є інформація про побічні реакції при застосуванні препаратів, власників реєстраційних посвідчень на які є ТОВ "Істфарм", просимо повідомити відповідальних співробітників представників компанії за допомогою форми нижче або:

Фор­ма звернення

Поши­ре­ні питання

Що таке Фармаконагляд?

Фармаконагляд — це наука та діяльність, пов’язана з виявленням, оцінкою, розумінням та запобіганням побічних ефектів та інших проблем, пов’язаних із безпекою ліків. Основні цілі фармаконагляду полягають у запобіганні шкоди від побічних реакцій у людей, які виникають у результаті використання медичних товарів у межах або поза умовами реєстраційного дозволу та у зв’язку з життєвим циклом цих продуктів для охорони здоров’я.

Яка голов­на мета Фармаконагляду?

Головною метою фармаконагляду є сприяння безпечному та ефективному використанню продуктів для охорони здоров’я, зокрема шляхом надання своєчасної інформації про безпеку медичних товарів пацієнтам, медичним працівникам та громадськості. Таким чином, фармаконагляд є діяльністю, яка сприяє захисту пацієнтів та підтримці громадського здоров’я.

Що таке побі­чна реакція?

Будь-яка ненавмисна та шкідлива реакція на препарат, якщо вона викликана або прискорена активним компонентом (одним з інших компонентів) або пов'язана з порушеннями, що виникають у процесі виробництва.

Чим регу­лю­є­ться Фармаконагляд?

Здійснення діяльності щодо фармаконагляду відбувається відповідно до «Порядку здійснення фармаконагляду», затвердженого наказом МОЗ України 27.12.2006 року №898 у редакції наказу МОЗ України від 26.09.2016 року №996, стандартом «Керівництво. Лікувальні препарати. Належні практики фармаконагляду», затвердженого наказом МОЗ України 21.05.2015 року № 299. Ці документи гармонізовані з міжнародними підходами до здійснення фармаконагляду (ВООЗ) та європейським законодавством (Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 06.18.2002).

Для письмового звернення щодо Побічних Реакцій, завантажуйте та заповняйте форму нижче: