HomeВиро­бни­цтво

Істфарм має від­по­від­ні ліцен­зо­ва­ні поту­жно­сті для про­ва­дже­н­ня вто­рин­но­го паку­ва­н­ня, а також випу­ску серій лікар­ських засо­бів з подаль­шим вве­де­н­ням в обіг на рин­ку ЛЗ, вклю­ча­ю­чи участь у тен­дер­них заку­пів­лях, опто­ву та роз­дрі­бну торгівлю.

Істфарм має від­по­від­ні ліцен­зо­ва­ні поту­жно­сті для про­ва­дже­н­ня вто­рин­но­го паку­ва­н­ня, а також випу­ску серій лікар­ських засо­бів з подаль­шим вве­де­н­ням в обіг на рин­ку ЛЗ, вклю­ча­ю­чи участь у тен­дер­них заку­пів­лях, опто­ву та роз­дрі­бну торгівлю.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Наша ліцен­зія дозво­ляє здій­сню­ва­ти насту­пні виро­бни­чі операції:

  • Вторинне пакування
  • Сертифікація серій стерильних та нестерильних лікарських засобів
  • Зберігання готової продукції, сировини та матеріалів

Ми готові співпрацювати у сфері пакування чи перепакування готової продукції наших партнерів. Також, відкриті для участі у державних тендерних проектах.

Вторинне пакування є життєво важливим кроком у ланцюжку поставок і включає в себе дизайн, переклад, підготовку упаковок і нанесення етикеток на широкий спектр типів упаковок, включаючи пляшки, блістери, флакони, шприци тощо. Істфарм пропонує широкий спектр можливостей вторинного пакування, а також випуск серій, включаючи остаточні перевірки якості, для переконання, що продукт готовий до виходу на ринок.

Ми відкриті до співробітництва та встановлення довготривалого та взаємовигідного партнерства. Наші професійні фахівці та сучасне обладнання, які працюють на основі чинної ліцензії, готові до розширення кооперації та надання безперервної підтримки нашим партнерам.

Наша ліцен­зія дозво­ляє здій­сню­ва­ти насту­пні виро­бни­чі операції:

  • Вторинне пакування
  • Сертифікація серій стерильних та нестерильних лікарських засобів
  • Зберігання готової продукції, сировини та матеріалів

Ми готові співпрацювати у сфері пакування чи перепакування готової продукції наших партнерів. Також, відкриті для участі у державних тендерних проектах.

Вторинне пакування є життєво важливим кроком у ланцюжку поставок і включає в себе дизайн, переклад, підготовку упаковок і нанесення етикеток на широкий спектр типів упаковок, включаючи пляшки, блістери, флакони, шприци тощо. Істфарм пропонує широкий спектр можливостей вторинного пакування, а також випуск серій, включаючи остаточні перевірки якості, для переконання, що продукт готовий до виходу на ринок.

Ми відкриті до співробітництва та встановлення довготривалого та взаємовигідного партнерства. Наші професійні фахівці та сучасне обладнання, які працюють на основі чинної ліцензії, готові до розширення кооперації та надання безперервної підтримки нашим партнерам.

Ліцен­зії Істфарм
Імпорт
Оптова торгівля
Пакування